08 sep 2016

Woondromen komen uit

Ouderen en mensen met een verstandelijke of psychische beperking blijven steeds langer thuis wonen. Om dat zo comfortabel en veilig mogelijk te maken, zijn creatieve oplossingen nodig. Er ontstaan verspreid over het land al verscheidene initiatieven. Wijkbewoners,dorpsgenoten,een groep ouderen of ouders van een kind met een beperking nemen steeds vaker het initiatief om iets te regelen op het terrein van wonen, zorg of welzijn. Ze beginnen een zorgcoöperatie, woongemeenschap, buurtproject of creëren nieuwe ontmoetingsplekken in de buurt. Zij doen dat om verschillende
redenen. Soms uit onvrede over het bestaande aanbod, als het aanbod niet aansluit bij de vraag of als het aanbod te onpersoonlijk en grootschalig is.

Lees het hele artikel in dit document!