14 mrt 2021

Voice Zorg

Voice Zorg regelt via Google Home korte interactieve vraaggesprekken ter ondersteuning van mensen bij hun zelfredzaamheid.
Via Google Home worden berichtjes en/of herinneringen uitgesproken en getoond op een beeldscherm, zoals het innemen van medicatie, het klaarmaken van de lunch.
Nadat het berichtje is uitgesproken en getoond kan de cliënt hierop antwoorden en aangeven of er hulp nodig is.
De zorgorganisatie/mantelzorger bepaalt vooraf welke interactieve vragen gesteld worden en ontvangt per ommegaande de reacties van de gebruiker.
Op basis hiervan wordt bepaald welke actie wel/niet ondernomen dient te worden.