Veel ouderen van nu willen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven. En dus ook zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. Thuis blijven wonen – tenzij het niet meer kan – vormt ook de rode draad in een nieuw landelijk programma op het gebied van ouderenzorg. Technologische innovaties en hulpmiddelen zijn hierbij cruciaal. Het Huis van Morgen in Panningen geeft inzicht in de mogelijkheden: kom langs en laat u inspireren!

Vereniging Eigen Huis onderzocht onlangs hoe mensen van 55 jaar en ouder met een eigen huis hun woontoekomst voor zich zien. Uit het onderzoek bleek dat een behoorlijk percentage heeft nagedacht over het aanpassen van de woning en 25 procent van de ondervraagden er niet aan denkt om te verhuizen. Meer dan de helft van de respondenten staat achter het beleid van de overheid, waarbij mensen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit is ook een belangrijk speerpunt van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), dat onlangs werd gelanceerd. Daarin staan diverse maatregelen, initiatieven en projecten, die ervoor moeten zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft aansluiten bij wat ouderen graag willen. Verschillende partijen in de ouderenzorgsector lanceren daarom een nieuwe norm in het WOZO-programma: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Veel slimme zorgoplossingen en -toepassingen

Dit laatste betekent dat het digitaal leveren van zorg indien mogelijk het uitgangspunt wordt. Het Huis van Morgen is dé perfecte inspiratiebron, als het gaat om slimme zorgoplossingen en -toepassingen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook op het digitale vlak. Zo is er bijvoorbeeld de VoiceZorg-app, die mensen via Google Home gesproken hulp biedt bij het creëren van een dagstructuur. Maar ook de sociale robot Tessa is te bekijken in het Huis van Morgen. Deze herinnert mensen aan afspraken en doet suggesties voor activiteiten. En dan is er zorgrobot Maatje, die op gezette tijden bepaalde boodschappen kan uitspreken en iemand er bijvoorbeeld aan herinnert dat hij of zij medicijnen moet nemen. Ook het voeren van een kort gesprekje is mogelijk.

Maar er zijn nog veel meer hulpmiddelen, die mensen helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Denk aan een medicijndispenser, waarop de tijden dat iemand medicijnen moet nemen plus de dosering kunnen worden ingesteld. Op de betreffende momenten geeft de dispenser een signaal af en komen de benodigde medicijnen eruit. Een druppelbril is een ander mooi hulpmiddel. Met deze bril kunnen mensen zelfstandig hun ogen druppelen, bijvoorbeeld na een staaroperatie.

Daarnaast kunnen bijvoorbeeld drempelverlagers en speciale verlichting mensen helpen om langer in hun eigen huis te blijven wonen. Kortom: er is enorm veel mogelijk. En eenvoudige aanpassingen kunnen al een groot verschil maken!

Meer bezoekers

Dat het Huis van Morgen inspireert en in een behoefte voorziet, blijkt steeds duidelijker. “We ontvangen steeds meer bezoekers. Die willen alles weten over de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen”, zegt Ypkje Hoekstra van het Huis van Morgen. “Maar we worden ook steeds vaker gevraagd om lezingen en presentaties te geven over dit onderwerp, bijvoorbeeld door KBO’s. Kortom: slimme zorgoplossingen staan steeds meer in de belangstelling. Het is een onderwerp dat leeft.”

Laat u inspireren!

Een kijkje nemen in het Huis van Morgen? Dat kan zonder afspraak tijdens de open inloop, op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Een rondleiding op een ander moment kunt u boeken door een mail te sturen naar info@huisvanmorgen.nu.