Onze partners

Het Huis van Morgen is een initiatief dat wordt ondersteund door een groot aantal partners, die ook bij de uitvoering van het project betrokken zijn. Partners zijn de volgende organisaties:

Gemeente Peel en Maas
Verschillende professionals van de gemeente Peel en Maas leveren een bijdrage in de vorm van kennis en tijd aan het Huis van Morgen.
www.peelenmaas.nl

Wonen Limburg
Wonen Limburg stelt het Huis van Morgen belangeloos ter beschikking en heeft een flink aantal aanpassingen in de woning gefinancierd.
www.wonenlimburg.nl

Antares
Antares vindt het belangrijk dat huurders zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en draagt daarom financieel bij aan het Huis van Morgen.
www.thuisbijantares.nl

Vorkmeer
Deze brede welzijnsorganisatie is actief betrokken bij de werving en begeleiding van de vrijwilligers van het Huis van Morgen.
www.vorkmeer.nl

Proteion
Proteion biedt oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen en chronisch zieken in Midden- en Noord-Limburg.
www.proteion.nl

De Zorggroep
Met meer dan 30 locaties voor verplegen, verzorgen, wonen en hospice één van de grootste zorginstellingen in Midden- en Noord-Limburg.
www.dezorggroep.nl

Gemeente Horst aan de Maas
De gemeente Horst aan de Maas ondersteunt het Huis van Morgen omdat zij het belangrijk vindt dat hun inwoners gebruik kunnen maken van de woning
www.horstaandemaas.nl

Onderstaande partijen hebben eveneens hun bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het Huis van Morgen:

Centrale Seniorenraad Peel & Maas
Gehandicaptenplatform Peel & Maas
Ypkje Hoekstra Consulent Zelfstandig Wonen
Fontys Hogescholen

Sponsoren

De volgende organisaties en bedrijven hebben een bijdrage geleverd aan het Huis van Morgen:

Pronk ergo BV
www.pronkergo.nl

Centrum Management Panningen
www.thuisinpanningen.nl

Berkx Maatwerk
www.www.pin-key.nl

Van De Gazelle Projectinrichting
www.vandegazelle.com

Regio Service
www.regio-service.nl

Leenders Vloeren en Ramen
www.leendersvloerenraam.nl

B Home living
www.bhomeliving.nl/nl

Cuypers Kozijnen
www.cuypers.nl

Magdale BV
www.magdale.nl

ThyssenKrupp
www.eigentraplift.nl

Enocent Mobility Solutions
www.enocent.nl

Ledwalk BV
www.ledwalk.com

Geheugen Support
www.geheugensupport.nl

Qvita, mobiel alarm Wuzzi Alert
www.wuzzialert.co