Het Huis van Morgen in Panningen kan blijven rekenen op steun van haar partners. De gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas, Proteion, Stichting Wonen Limburg, Antares en Vorkmeer ondertekenden op vrijdag 13 januari een intentieovereenkomst, waarmee de samenwerking werd gecontinueerd. Het Huis van Morgen gaat doelgroepen de komende periode proactiever benaderen en de samenwerkingen in de regio uitbouwen.

Veel ouderen van nu willen zo lang mogelijk regie houden over hun eigen leven. En dus ook zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen. Technologische innovaties en hulpmiddelen zijn hierbij cruciaal. Het Huis van Morgen, aan de Bernhardstraat in Panningen, geeft inzicht in de mogelijkheden: in de demonstratiewoning is een grote variëteit aan slimme zorgoplossingen en -toepassingen te bekijken. Dan gaat het om zaken als trapliften en elektrische raamopeners, maar ook om de inzet van domotica en robots. Sinds de start in 2014 brachten al duizenden mensen een bezoek aan het Huis van Morgen.

Verlenging partnership

Het Huis van Morgen kon de afgelopen jaren rekenen op hulp van een groot aantal partners, die de stichting financieel en materieel ondersteunen. Dit partnership is nu verlengd: de gemeenten Peel en Maas en Horst aan de Maas, Proteion, Stichting Wonen Limburg, Antares en Vorkmeer ondertekenden hiertoe op vrijdag 13 januari een intentieovereenkomst.

Presentaties op locatie

Het Huis van Morgen heeft volop plannen voor de komende tijd. Zo zal de (potentiële) doelgroep proactiever worden benaderd, door middel van het geven van korte presentaties op locatie, voor onder meer ouderen, mantelzorgers en ondersteuners. Bij het plannen van de presentaties wordt – in overleg met de partners – intensief samengewerkt met partijen in de regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om praktijkondersteuners van huisartsen, ouderenconsulenten, ouderenadviseurs van de KBO, dorpsondersteuners, opbouwwerkers en wijkteams van thuiszorgorganisaties.

Doelgerichte rondleidingen

Tijdens de presentaties krijgen mensen een globaal overzicht van wat het Huis van Morgen te bieden heeft. Op die manier wil de Stichting Huis van Morgen mensen te triggeren om een bezoek te brengen aan het Huis van Morgen, en meer doelgerichte rondleidingen gaan geven. Tijdens deze rondleidingen kunnen geïnteresseerden kennismaken met praktische hulpmiddelen, maar ook met technologische toepassingen die mensen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Daarnaast krijgen ze veel praktische tips.

Ook zullen ambassadeurs van het Huis van Morgen en de partners kijken hoe knelpunten in de woonomgeving van cliënten kunnen worden opgelost, zodat mensen heel concreet worden geholpen om langer zelfstandig te blijven wonen.

Regionale samenwerking

Verder gaat het Huis van Morgen meer samenwerking zoeken in de regio. Bijvoorbeeld door te participeren binnen regionale zorgprojecten en intensief te gaan optrekken met opleidingsorganisaties. Dit alles moet ook bijdragen aan een grotere naamsbekendheid voor het Huis van Morgen, en uiteindelijk aan méér positieve gezondheid in de regio.