03 sep 2021

Mantelzorger, u staat er niet alleen voor!

Nederland telt circa 5 miljoen mantelzorgers. En dat aantal groeit, nu ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Het bieden van mantelzorg kan echter behoorlijk intensief zijn. Gelukkig zijn er tal van moderne hulpmiddelen beschikbaar, om de mantelzorger te ontlasten. In het Huis van Morgen in Panningen kunt u de meerwaarde van deze innovaties zien én ervaren.

Mantelzorgers lopen vaak tegen hun eigen grenzen aan. Zeker als ze, naast de zorg voor een naaste, ook nog een baan en een gezin hebben. Gelukkig zijn er vandaag de dag tal van hulpmiddelen, die de mantelzorger ondersteunen en ervoor zorgen dat hij of zij niet continu fysiek aanwezig hoeft te zijn. Deze hulpmiddelen variëren van heel eenvoudig tot uiterst geavanceerd. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse soorten persoonlijke alarmeringssystemen. Het koordje om de hals met daaraan een drukknop, is het meest bekend. In geval van nood kunnen mensen deze knop indrukken en wordt iemand uit hun netwerk of de zorgverlener gealarmeerd.

Leefstijlmonitoring

Een heel handig hulpmiddel, dat mantelzorgers tijd bespaart, is de automatische medicijndispenser. Hierop kunnen de tijden dat iemand medicijnen moet nemen plus de dosering worden ingesteld. Op de betreffende momenten geeft de dispenser een signaal af en komen de benodigde medicijnen eruit. Wordt de medicatie niet uitgenomen, dan ontvangt de mantelzorger een bericht.

Daarnaast is leefstijlmonitoring een fenomeen in opkomst. Hierbij worden diverse sensoren in de woning opgehangen, die de leefstijl van de zorgbehoeftige monitoren. De sensoren ‘weten’ wat het vaste leefpatroon is en herkennen dus ook afwijkingen. Mantelzorgers ontvangen dan op hun telefoon of tablet een melding, en kunnen daarop actie ondernemen.

Zorgrobots

Ook zijn er diverse soorten zorgrobots op de markt, die mensen onder meer helpen bij het creëren van dagelijkse structuur. Zorgrobot Tessa is hier een voorbeeld van. Tessa herinnert aan afspraken en taken en doet suggesties voor activiteiten.

Maatje is een andere zorgrobot. Als mantelzorger kun je Maatje op gezette tijden bepaalde boodschappen laten uitspreken en iemand er bijvoorbeeld aan herinneren dat hij of zij zijn medicijnen moet nemen. Maar ook het voeren van een kort gesprekje of het doen van een dansje of spel hoort tot de mogelijkheden.

Daarnaast is er VOICE ZORG: een systeem dat persoonsgerichte en korte interactieve vraaggesprekken voert via Google Home. Het systeem kan mensen bijvoorbeeld vragen of ze hun medicijnen hebben ingenomen, hun oefeningen hebben gedaan of hoe ze zich voelen.

En dit is nog lang niet alles. Een ander handig hulpmiddel is de Femly-app, waarmee mensen – via hun eigen televisie – kunnen beeldbellen. Daarnaast kunnen mantelzorgers foto’s en berichten met hen delen. Ook de zogeheten ‘Dayclock’ biedt mantelzorgers de mogelijkheid om berichten te delen, bijvoorbeeld om de zorgbehoevende te herinneren aan een bepaalde afspraak. Daarnaast geeft de ‘Dayclock’ de tijd en het dagdeel aan.

Laat u inspireren!

Er is dus enorm veel mogelijk om, met de inzet van moderne technieken, mantelzorgers te ontlasten en te ondersteunen. Een groot deel van de genoemde hulpmiddelen en technieken is te bekijken in het Huis van Morgen in Panningen. Meer weten hierover? Boek een rondleiding door het Huis van Morgen! Dit kan door een e-mail te sturen naar info@huisvanmorgen.nu
Een rondleiding is mogelijk voor groepen tot acht personen.