16 jan 2019

Huis van Morgen is nu een stichting

Met ingang van 1 januari 2019 is het Huis van Morgen een stichting.

Op 11 januari heeft het dagelijks bestuur van de stichting de akte ondertekend bij de notaris, dat betekent dat het Huis van Morgen
nu een eigen entiteit heeft hetgeen meer mogelijkheden biedt op het gebied van oa. fondsenwerving.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen;

Gerard Hanssen (voorzitter)
Jack Kok (secretaris)
Cor Deckers (Penningmeester)
Ger Timmermans (bestuurslid)

Ypkje Hoekstra blijft uiteraard verbonden aan het Huis van Morgen als adviseur.