Wethouder Jacques Smeets van de gemeente Venlo en Wim Grommen, voorzitter van de Stichting Huis van Morgen, ondertekenden op donderdag 15 november een intentieovereenkomst met als doel intensief te gaan samenwerken. Dit betekent concreet dat de gemeente Venlo aanhaakt als partner van het Huis van Morgen en de kennis en ervaringen vanuit ‘het huis’ actief gaat delen met haar inwoners. De gezamenlijke missie is om bewustwording te creëren en de eigen regie van de huidige en toekomstige generatie ouderen te versterken.

Om de doelgroep te bereiken, start de gemeente Venlo in het voorjaar van 2024 een uitgebreide publiekscampagne. Er is ook aandacht voor andere relevante partijen, zoals mantelzorgers, zorg- en welzijnsaanbieders, gezondheidspraktijken, ouderenorganisaties en dorps- en wijkraden.

Foto: Wethouder Jacques Smeets van de gemeente Venlo (links) en Wim Grommen, voorzitter van de Stichting Huis van Morgen