24 nov 2014

Het Huis van Morgen geeft een realistisch beeld van aanpassingen in de woning

Het Huis van Morgen is vandaag al te zien in de Bernhardstraat in Panningen. Op het eerste gezicht een doodgewone rijtjeswoning waaraan je argeloos voorbij loopt. Geen futuristisch of Chriet Titulaer-achtig decor, maar wel een woning met veel vernuft; aanpassingen die mensen in hun eigen huis kunnen toepassen om er zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen.
“75% Van de mensen in Peel en Maas heeft een gezinswoning zoals deze. We hebben het huis zoveel mogelijk in tact gelaten. Daardoor is het geen showroom. Mensen maken zo makkelijker de vertaling naar hun eigen situatie. Het Huis van Morgen geeft bezoekers op deze manier een realistisch en helder beeld van de huidige mogelijkheden wat betreft informatie- en communicatietechnologieën, domotica, hulpmiddelen en fysieke woningaanpassingen”, aldus Piet Selen, die samen met Ypkje Hoekstra projectleider is.

Samenwerking
Het project Huis van Morgen is een samenwerking van de Gemeente Peel en Maas, De Zorggroep, Stichting Vorkmeer, Wonen Limburg, EIZT en Proteion Thuis. De aanpassingen in de woning worden uitgevoerd door bedrijven die daarmee de gelegenheid krijgen hun producten en diensten te presenteren. Zo doen onder andere Kömhoff, Janssen Bouw, Medicura, Medipoint en Cuypers Kozijnen mee. Het huis is uitgerust met de nieuwste domoticatechnieken, maar laat tevens zien hoe keukenkastjes eenvoudig kunnen worden omgebouwd naar lades die minder belastend zijn voor de rug. “In iedere ruimte hang een lijstje waarop bezoekers kunnen zien wat er veranderd is. Soms gebruiken we foto’s met ‘voor en na’. De leveranciers bieden ook foldermateriaal aan, zodat de bezoekers goed gedocumenteerd naar huis gaan”, aldus Ypkje Hoekstra.

Meerdere functies voor het Huis van Morgen
“Het Huis van Morgen blijft in beweging. Het is eigenlijk nooit af. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, kijken we of die toegepast kunnen worden. Ook zijn er ideeën om het huis te gebruiken voor workshops op het gebied van zelfredzaamheid. Misschien moeten we mensen de gelegenheid geven om een paar nachtjes te slapen in het huis om zo de aanpassingen daadwerkelijk te ervaren. Allemaal gedachten die nog vorm moeten krijgen. Vrijwilligers vervullen daarin een belangrijke rol. Zij leiden mensen rond, maar kunnen ook meedenken en meedoen aan het verder ontwikkelen van de woning”, zo zegt Ypkje. Het Huis van Morgen heeft ook een onderwijskundige functie. In het kader van hun opleiding of maatschappelijke stage kunnen zij kennis nemen van de nieuwste ontwikkelingen, maar ook een actieve bijdrage leveren in uitvoering. Het Huis van Morgen is verder als lopend project opgenomen in het Jaarplan Zorg op Afstand van EIZT, het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie.