20 apr 2022

Het Huis van Morgen bruist als nooit tevoren!

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Dat geldt ook voor het Huis van Morgen in Panningen. Niet alleen kunnen we weer volop bezoekers rondleiden in onze demonstratiewoning, ook zorgen nieuwe bestuursleden en vrijwilligers voor fris elan. Daarnaast gaan we steeds meer verbindingen aan en bundelen we de krachten met onder meer de ouderenadviseurs van de KBO Limburg.

Nu de coronaperiode achter ons ligt, is er weer volop activiteit in het Huis van Morgen in Panningen. We verzorgen weer veelvuldig rondleidingen, om mensen te informeren over slimme zorgtechnieken en -oplossingen om langer zelfstandig te blijven wonen. Op 1 april is ook de open inloop op donderdagmiddag weer van start gegaan. Daarnaast kijken we terug op een succesvolle deelname aan de Slimme Zorg Estafette 2022, die in februari plaatsvond. Een tiental geïnteresseerden liet zich in het kader van dit event rondleiden door onze demonstratiewoning. Deze rondleidingen worden uitgevoerd door een team van tien tot vijftien enthousiaste vrijwilligers. Onlangs mochten we vier nieuwe vrijwilligers verwelkomen, waar we vanzelfsprekend heel blij mee zijn. Daarnaast kent het bestuur van de Stichting Huis van Morgen sinds kort een nieuwe samenstelling.

Nieuwe hulpmiddelen

Ook wat betreft slimme hulpmiddelen en zorgoplossingen staan we niet stil. Sinds enige tijd is bijvoorbeeld ook de Wolk heupairbag te bewonderen in het Huis van Morgen. Dit is een soort riem, die mensen om hun middel kunnen doen. Sensoren in de riem signaleren de bewegingen en herkennen een val. In dit geval wordt een airbag opgeblazen, waardoor de persoon zacht landt op de grond. Op die manier worden heupfracturen en ander letsel voorkomen. Daarnaast geeft dit hulpmiddel mensen met valangst meer vertrouwen en een gevoel van veiligheid.

Win-winsituatie

Verder zoeken we als Huis van Morgen volop de samenwerking. Zo gaven we onlangs een presentatie voor het KBO Steunpunt Mantelzorg in Bergen, om ook mantelzorgers hier een indruk te geven van de hulpmiddelen die vandaag de dag beschikbaar zijn.

Daarnaast gaan we intensiever samenwerken met de ouderenadviseurs van de KBO Limburg. Deze adviseurs ondersteunen mensen bij hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid, financi├źn, et cetera. Insteek is dat de ouderenadviseurs de zorgoplossingen van het Huis van Morgen meer onder de aandacht gaan brengen van hun cli├źnten, terwijl de vrijwilligers van ons huis mensen met vragen doorverwijzen naar de ouderenadviseurs. Op die manier ontstaat een win-winsituatie!