11 jan 2022

Er staat heel wat te gebeuren in 2022

Door corona was 2021 een verre van normaal jaar. De crisis had ook impact op het Huis van Morgen in Panningen; minder mensen brachten een bezoek aan de demonstratiewoning, die inzicht biedt in de mogelijkheden om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Desondanks stonden de ontwikkelingen in het huis niet stil. En ook voor 2022 staat er heel wat op de rol. Zo wil de Stichting Huis van Morgen haar scope verbreden en het werkgebied vergroten.

“Net zoals zovelen, moesten ook wij in 2021 roeien met de riemen die we hadden”, vertelt Gerard Hanssen, voorzitter van Stichting Huis van Morgen. “Vanaf januari tot juni konden we helaas geen bezoekers ontvangen, daarna slechts mondjesmaat. En ook nu verzorgen we alleen rondleidingen op afspraak en in kleine groepen. Maar hoewel de aantallen bezoekers afgelopen jaar lager lagen dan in een regulier jaar, hebben we zeker wel een verschil kunnen maken. De mensen die ons huis bezochten en zich lieten informeren over slimme zorgoplossingen en -toepassingen waren namelijk uitermate geïnteresseerd. We hebben hen absoluut verder kunnen helpen, inzicht kunnen geven in de mogelijkheden voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. En daar doen we het voor.”
Hanssen geeft ook aan dat het palet aan zorginnovaties in het Huis van Morgen afgelopen jaar verder werd uitgebreid. “Daarnaast is de inrichting van het huis op diverse punten aangepast. Er is geschilderd, er kwamen nieuwe meubels en een kamer boven is ingericht met allerlei gereedschappen en attributen die het werken in de tuin vergemakkelijken. Kortom: we hebben zeker niet stilgezeten.”

Ontwikkelingen op stapel

Ook voor 2022 staat het nodige op stapel. Zo start de Stichting Huis van Morgen mogelijk dit jaar met de uitleen van hulpmiddelen en materialen die ouderen kunnen helpen om langer in hun eigen woning te blijven. De gesprekken hierover zijn momenteel gaande. “Dit stond al langer op ons wensenlijstje. Vooral omdat mensen op deze manier laagdrempelig kennis kunnen maken met slimme zorgoplossingen; ze hoeven deze immers niet meteen zelf aan te schaffen. We trekken hierbij samen op met ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg – een samenwerking tussen diverse zorgorganisaties gericht op ouderenzorg – en de gemeente Peel en Maas.”
Ook op andere vlakken wordt de scope van het Huis van Morgen dit jaar verbreed. Zo wordt op dit moment bekeken of het huis een ontmoetingsfunctie kan gaan vervullen voor mensen met een verstandelijke beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt. “Hierbij trekken we samen op met Wonen Limburg, die eigenaar is van het huis”, geeft Hanssen aan. “Het is de bedoeling dat hun cliënten klussen gaan uitvoeren voor zowel anderen als voor het Huis van Morgen en elkaar hier ook kunnen ontmoeten. Dit moet er onder meer toe bijdragen dat deze cliënten uiteindelijk weer kunnen terugkeren in het arbeidsproces.”

Missionariswerk

Hoewel het aantal activiteiten van het Huis van Morgen wordt uitgebreid, blíjft de hoofddoelstelling onveranderd, benadrukt Hanssen. “Mensen middels rondleidingen laten zien hoe ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, blijft onze eerste prioriteit. En we willen wat dit betreft graag ons werkgebied vergroten. Nu richten we ons met name op inwoners van de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas, maar komend jaar hopen we ook een functie te kunnen gaan vervullen voor mensen in Midden-Limburg. Hiertoe zoeken we samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, woningstichtingen en zorgorganisaties in deze contreien. Er is wat dit betreft nog veel missionariswerk te verrichten. Kortom: er staat heel wat te gebeuren in 2022, we hebben grootse plannen!”

Vrijwilligers gezocht

Hanssen wil tot slot nog kwijt dat het succes van het Huis van Morgen vooral te danken is aan de tomeloze inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers. “We hebben zo’n veertien vrijwilligers, die zich met name bezighouden met het verzorgen van rondleidingen. Hoewel we een mooie groep hebben, kunnen we altijd nog extra mensen gebruiken. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het geven van rondleidingen enorm veel voldoening oplevert. De meeste bezoekers zijn namelijk oprecht geïnteresseerd en heel blij me alle informatie die je hen aanreikt.”
De stichtingsvoorzitter benadrukt dat de vrijwilligers zelf kunnen bepalen hoeveel rondleidingen ze in een week of maand willen geven. “Wanneer er een rondleiding wordt geboekt, geven we dit door aan de groep vrijwilligers. Deze kunnen dan aangeven of ze op het betreffende moment tijd en ruimte hebben. Op die manier bieden we onze mensen maximale flexibiliteit.”

Laat u inspireren!

Bent u enthousiast geworden en wilt u vrijwilliger worden in het Huis van Morgen? Of een rondleiding boeken om de diverse hulpmiddelen en technieken zelf te bekijken? Neem dan contact op via info@huisvanmorgen.nu.