Welke slimme hulpmiddelen en handigheidjes kunnen helpen om meer eigen regie te geven én te houden? Die vraag stond centraal tijdens een speciale bijeenkomst, die onlangs plaatsvond bij de Dorpsontmoeting in Kepèl. Ypkje Hoekstra van het Huis van Morgen en ergotherapeut Stan Colaris vertelden wat er allemaal mogelijk is op dit vlak. Dat bleek voor veel aanwezigen een eyeopener: kleine, relatief eenvoudige hulpmiddelen kunnen een grote toegevoegde waarde hebben.

 De bijeenkomst werd georganiseerd op initiatief van de Dorpsontmoeting in Kepèl, een ontmoetingscentrum voor inwoners van Panningen of mensen die affiniteit hebben met deze kern. “Wij ontvangen vaste bezoekers, die één of twee dagen per week komen. Daarnaast is er diverse malen per week een open inloop”, vertelt Marinka Lemmen, coach bij de Dorpsontmoeting. “Iedereen is welkom, voor een praatje, een activiteit of gewoon wat gezelligheid. Een zorgindicatie is niet nodig. Ons belangrijkste doel is om mensen samen te brengen, sociale contacten te stimuleren en een stukje zingeving te bieden.”

Aansluiten bij behoefte

Dorpsontmoeting in Kepèl organiseert ook themabijeenkomsten, voor haar vaste bezoekers en voor andere geïnteresseerden. “We stemmen deze thema’s af op datgene wat er leeft onder onze bezoekers, we willen aansluiten bij hun behoeften”, vertelt Marinka. “Omdat we merkten dat mensen meer wilden weten over hulpmiddelen en zorgoplossingen die helpen om meer eigen regie te krijgen én te houden, besloten we een bijeenkomst te organiseren rond dit thema. Hiervoor benaderden we het Huis van Morgen in Panningen. Zij hebben vervolgens contact gezocht met ergotherapeut Stan Colaris van Health & Sports, die ook aanhaakte.”

Simpele handigheidjes

Zo’n twintig belangstellingen waren aanwezig op de thema-ochtend, die plaatsvond op 21 september jongstleden. Ypkje Hoekstra van het Huis van Morgen vertelde tijdens de bijeenkomst welke hulpmiddelen en zorgoplossingen er zijn voor ín huis. Deze zijn ook allemaal te bezichtigen in het Huis van Morgen, aan de Bernhardstraat in Panningen.

Een breed scala aan slimme oplossingen en hulpmiddelen kwam voorbij in de presentatie: automatische medicijndispensers, diverse beugels, verlengde ruggenwassers, et cetera. “We hebben de presentatie zo praktisch en laagdrempelig mogelijk ingestoken, wilden vooral laten zien dat hele simpele handigheidjes het leven een stuk eenvoudiger kunnen maken. Én mensen kunnen helpen om langer zelfstandig te blijven wonen”, licht Ypkje Hoekstra toe.

Elkaar versterken

Het verhaal van Stan Colaris sloot naadloos aan bij de presentatie van Ypkje. Ook de ergotherapeut toonde diverse hulpmiddelen, om het dagelijks leven en dagelijkse activiteiten – bijvoorbeeld wassen, aankleden, koken, eten, in en uit de auto stappen, et cetera – eenvoudiger te maken. Daarnaast legde Stan uit wat een ergotherapeut doet en kan betekenen. “Een ergotherapeut helpt om algemene dagelijkse activiteiten en handelingen te kunnen blijven uitvoeren, ook wanneer mensen ziek zijn (geweest) of naarmate ze ouder worden”, geeft hij aan. “Dit helpt om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen en eigen regie te houden. Hulpmiddelen kunnen hierbij ondersteunen. In die zin versterken de activiteiten van het Huis van Morgen en die van een ergotherapeut elkaar.”

Enthousiaste reacties

Volgens Marinka Lemmen waren de reacties op de presentaties zeer enthousiast. “Mensen keken op van wat er allemaal mogelijk is, en hoe eenvoudige hulpmiddelen een groot verschil kunnen maken in het dagelijks leven. Er werd behoorlijk lang over nagepraat. Ik ben ervan overtuigd dat sommige aanwezigen ook daadwerkelijk bepaalde hulpmiddelen zullen gaan aanschaffen. Of een bezoek gaan brengen aan het Huis van Morgen, om zich verder te laten informeren.”

Om extra toegevoegde waarde te bieden, zal Stan mensen indien gewenst begeleiden tijdens dit bezoek. “Als ergotherapeut ken ik de thuissituatie van cliënten en kan ik dus ook inschatten welke hulpmiddelen hier het beste tot hun recht komen. Vervolgens kan ik, met mijn zorgachtergrond, een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de zorgverzekeraar of de gemeente. Door de krachten te bundelen, kunnen ergotherapeuten en het Huis van Morgen echt een verschil maken en mensen helpen om hun zelfstandigheid (langer) te behouden. Om die reden gaan we onze samenwerking de komende tijd verder uitbouwen.”